Σκελετοί έχουν καταλάβει την πόλη. Σε χρειαζόμαστε ως γενναίο πολεμιστή. Τώρα ετοιμάστε το τόξο και το τόξο σας! Η εργασία σας περιμένει. Σε αυτή την ιερή αποστολή πρέπει να είστε γρήγοροι και να καταστρέψετε τους σκελετούς. Καθώς καθαρίζετε σκελετούς, περισσότεροι σκελετοί θα έρθουν να σας επιτεθούν. Μπορείτε να εκτελέσετε μια μαζική εκτέλεση σκελετού χρησιμοποιώντας μερικά τρεκλίζοντας στο έδαφος. Η πόλη είναι δική σου!
 

Skeleton Hunter προστέθηκε Παιχνιδια Τοξοβολίας.